PR/04/01 • Program profilaktyczny Golden Five

kurs

Opis programu: 

Program „Golden Five” to produkt 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1 koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. 

Kraje uczestniczące w projekcie to: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Program przygotowuje nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas, do wspierania uczniów oraz radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku od 11 do 16 lat.

Wdrażanie programu w szkole (klasie) pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

Cele: 

  • przygotowanie nauczycieli do realizacji międzynarodowego programu profilaktycznego „Golden 5”.
  • wsparcie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Tematyka:

  • Standardy realizacji programu Golden 5.
  • Złota piątka – metodologia wprowadzania programu w klasie.
  • Komunikacja interpersonalna.
  • Procesy i role grupowe.
  • Rozwiązywanie konfliktów w klasie.
  • Zasady ewaluacji programu.

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cena: 200 zł

Trener: Sylwia Melka

Nauczyciel konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog szkolny, trener TUS, profilaktyk, coach. Realizator programów profilaktycznych, spotkań dla rodziców. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji miękkich, wychowania i profilaktyki. 

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się