PR/02/01 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

kurs

Opis programu:

Podstawowym założeniem programu jest przekonanie, że warunkiem sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna.

Program składa się z 10 części poświęconych następującym treściom: 

 1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka! 10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami.

Cele: 

 • rozwijanie w dzieciach w wieku od 8 do 12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych,
 • przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

Tematyka:

 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 • Recepta dla nauczyciela – założenia teoretyczne i praktyczne programu.
 • Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 • Sposoby realizacji programu na terenie placówki i zasady współpracy.
 • Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 • Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 • Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 • Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 • Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 • Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 • Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 • Marzenia – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

Liczba godzin: 14

Adresaci: wychowawcy klas uczniów w wieku od 8 do 12 lat, wychowawcy świetlic, pedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści prowadzący zajęcia z profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia.

Cena: 600 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się