MP/40/01 • Jak przekształcić szkolną klasę w inspirującą pracownię geograficzną? – zróżnicowanie metod nauczania na lekcjach geografii

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele geografii

Tematyka:
Strategie nauczania geografii a współczesna dydaktyka.
Metodyka stosowania wybranych technik i metod w zależności od specyfiki wprowadzanych treści i umiejętności.
Podróż dookoła świata – jak przeprowadzić fascynujące zajęcia o najodleglejszych zakątkach świata?
Metody aktywizujące w nauczaniu geografii.
Strategie prowadzenia lekcji skierowane na rozwój aktywności i kreatywności ucznia.

Cena: 85 zł

Trener: Anna BobińskaKierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się