MP/33/01 • Symulacja i elementy dramy na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkól

Tematyka:
Symulacja na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie- opis metody i wskazówki praktyczne.
Drama na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie – opis metody i wskazówki praktyczne.
Pierwszy larp, czyli od czego zacząć?

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się