MP/28/01 • Praca ze źródłem historycznym w procesie kształcenia

szkolenie online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Tematyka:
Podział i sposoby interpretacji źródeł historycznych.
Jak pracować z różnymi rodzajami źródeł historycznych? Analiza wybranych źródeł.
Wykorzystanie źródeł historycznych w rozwijaniu zainteresowań i kreatywności ucznia.
Zasoby archiwalne przydatne w pracy ze źródłem historycznym.

Cena: 40 zł

Trener: Sławomir Przygodzki
Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się