MP/27/01 • Zasoby cyfrowe w edukacji historycznej

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Tematyka:
Materiały audio/wideo w edukacji historycznej.
Źródła historyczne w wersji cyfrowej.
Wirtualne spacery po zabytkach i muzeach.

Cena: 40 zł

Trener: Sławomir Przygodzki

Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się