KK/04/01 • Kurs na instruktora praktycznej nauki zawodu

kurs online

Liczba godzin: 48

Adresaci: przedsiębiorcy, pracodawcy którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu

Tematyka:
Metodyka praktycznej nauki zawodu.
Planowanie zajęć, metody i formy pracy.
Umiejętności dydaktyczne – symulacja przykładowych zajęć.
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
Metodyka praktycznej nauki zawodu. Podstawy programowe. Cel kształcenia w edukacji. Kompetencje społeczne.
Metodyka praktycznej nauki zawodu. Instrukcje i karty pracy oraz metody sprawdzania wiedzy i umiejętności.
Program nauczania zawodu i ich modyfikacje. Egzaminy i dokumenty szkolne.

Cena: 500 zł

Trenerzy:
Jarosław Wujkowski
Sylwia Zimoch
Agnieszka Ciekalska
Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się