DM/15/01 • Narzędzia multimedialne na lekcjach religii

seminarium

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Biografia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w aspekcie patriotyzmu.
Przykłady postaw patriotycznych Stefana Kardynała Wyszyńskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży.

Cena: 0 zł

Trener: s. Natalia Musidlak

Kierownik szkolenia: s. Natalia Musidlak

Zapisz się