Procedura konsultacji w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

 • Post author:

obowiązująca od 1 września 2020 roku do odwołania

 1. Konsultacje w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych. Konsultacje mogą mieć charakter stacjonarny, zdalny lub telefoniczny.
 2. Po wejściu do ośrodka osoba z zewnątrz dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki jednorazowe.
 3. Zapisów na konsultacje nauczyciele dokonują  telefonicznie lub mailowo u nauczycieli konsultantów. Ośrodek nie zapewnia maseczek ani rękawic ochronnych, prosimy o zabranie ich ze sobą. Zapewniamy środki dezynfekcyjne. 
 4. Nie przyprowadzamy ze sobą osób trzecich.
 5. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem zasad dystansu społecznego. W czasie konsultacji obowiązuje zasada zasłaniania nosa i ust, również przez pracowników ośrodka, to jest nauczycieli konsultantów.
 6. W trakcie konsultacji obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego.
  Jeżeli nauczyciel ma objawy choroby, źle się czuje, to powinien odwołać lub przełożyć konsultację na inny termin.
 7. Przed rozpoczęciem konsultacji nauczyciel wypełnia oświadczenie w celu ustalenia, czy jest zdrowy i poinformowania go o procedurach. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zakładają poinformowanie nauczyciela, że nie może przyjść na umówioną konsultację:
  • jeśli występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.
 8. Odzież wierzchnia osób z zewnątrz, powinna być zdejmowana w szatni i nie powinna stykać się z okryciami innych osób przebywających na terenie ośrodka.