EDUMYŚLI nr 1

  • Post author:

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,
Szanowni Nauczyciele

Czytacie Państwo pierwszy numer kwartalnika „EDUMYŚLI”

To zaszczyt dla mnie, że za jego pośrednictwem mogę skierować do Państwa kilka słów. Kwartalnik  powstał i został wydany z myślą o Was, nauczycielach i dyrektorach szkół południowej Wielkopolski. 

Pragnę, abyście Państwo dzięki lekturze tego czasopisma mieli możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy, umiejętności, a być może i wiedzy pedagogiczno-psychologicznej. 

W moim zamyśle i z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli konsultantów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest, aby pismo informowało o tym, co dzieje się w naszym województwie w zakresie edukacji. Pragnę Państwa także zawiadomić, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wspólnie ze wszystkimi placówkami oświatowymi planuje w połowie tego roku rozpocząć wydawanie półrocznika poświęconego sprawom oświaty całego województwa. 

Cieszę się, że z kaliskim ODN-em blisko współpracują pracownicy Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, gdyż kształcenie zawodowe, branżowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Mam nadzieję, że lektura pierwszego numeru „Edumyśli” zachęci Państwa także do spisania własnych refleksji, stworzenia ciekawych scenariuszy lekcyjnych. Łamy „Edumyśli” są otwarte na Państwa uwagi i spostrzeżenia. Chciałabym, aby spośród Państwa, czynnych nauczycieli szkół wszystkich typów, swoje miejsce do publikowania artykułów znaleźli tutaj wszyscy ci, którzy chcą dyskutować na temat polskiej edukacji. 

Życzę wszystkim Państwu sukcesów w życiu zawodowym, pomyślności i serdeczności w życiu rodzinnym oraz tego, aby otaczali Was ludzie dobra, profesjonaliści i przyjaciele. Redakcji czasopisma składam gratulacje i życzenia, aby wena twórcza zawsze Wam towarzyszyła i oby szuflady redakcyjne były zawsze pełne dobrych i merytorycznych tekstów, a głowy członków Zespołu Redakcyjnego pełne pomysłów.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Załączniki