Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów

  • Post author:

8 marca 2017 roku w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja „Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów”. Celem konferencji było przedstawienie roli wybranych systemów kształcenia i koncepcji autorytetu nauczyciela na rozwój dydaktyki w XIX i XX wieku, a także poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego ucznia w wirtualnym świecie.

Głównym mówcą konferencji był prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer przedstawił mechanizmy funkcjonowania ucznia w świecie nowych mediów. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są różnice pomiędzy pokoleniami „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”, a także jaki wpływ mają technologie na budowę i rozwój mózgu dziecka. w drugiej części wykładu profesor opowiedział o nowych modelach edukacji epoki cyfrowej. Wykłady były inspiracją do twórczego poszukiwania metod nauczania oraz motywowania ucznia w procesie uczenia się.

Dr Piotr Molenda, konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących, wygłosił wykład „Od Herbarta do Deweya – wybrane koncepcje dydaktyczne XIX i XX wieku”. Doświadczeniami w pracy z uczniem jako użytkownikiem nowych technologii edukacyjnych podzielił się Wojciech Kos, konsultant ds. edukacji informatycznej i multimedialnej oraz nauczycielki Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach: Alina Stryjak, Justyna Krawczyk i Anna Dziadkiewicz.

Gościem konferencji była Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.