Wielkopolskie Seminarium Astronomiczne, Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

  • Post author:

27 lutego 2017 r. w Planetarium przy Zespole Szkół w Potarzycy odbył się Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

 

Organizatorem XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.

Do konkursu zgłoszono 11 referatów uczniowskich ze szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowa, Kalisza, Poznania i Jarocina. Podczas seminarium wygłoszonych zostało siedem referatów. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie w 15 minutowej prezentacji wybranych zagadnień z astronomii i astronautyki.

Pierwsze miejsce zajął Filip Tomczyk z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp., który w swym referacie omówił sposoby pomiaru odległości obiektów we wszechświecie wykorzystując opracowany przez siebie program komputerowy. Drugie miejsce zajęli uczniowie: Arkadiusz Walkowiak z Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie wygłaszając referat na temat "Czarnych dziur" oraz Kacper Kowalski z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, który w referacie przedstawił różne koncepcje lotu na Marsa. Uczniowie Ci zostali zakwalifikowani do udziału w konkursie ogólnopolskim w Grudziądzu gdzie będą reprezentowali województwo wielkopolskie. Uczniowie: Michał Gościniak z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie oraz Eryk Kuka z ZSO w Jarocinie zostali zakwalifikowani w formie słuchaczy na Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wraz z konkursem odbyło się Wielkopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. W seminarium, oprócz uczestników konkursu brali udział nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum w Potarzycy. Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu na temat „Dowody istnienia epoki inflacji w dziejach wszechświata”, który wygłosił prof. dr hab. Henryk Szydłowski z UAM w Poznaniu, wysłuchali referatów prezentowanych przez uczestników konkursu, obejrzeli seans astronomiczny w Planetarium oraz za pomocą teleskopu obejrzeli plamy na Słońcu.