Grant edukacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami”. Szkolenie odbędzie się w ODN w Kaliszu, w ODN w Poznaniu, w CDN w Lesznie, w CDN w Koninie i w CDN w Pile.

Ramowy program szkolenia

Część I – wykład – 3 godz. zegarowe

 1. Komunikacja, jej rodzaje i modele
 2. Typologia osobowości a style komunikacyjne
 3. Bariery komunikacyjne i metody ich zwalczania
 4. Skuteczne metody komunikowania się w sytuacjach trudnych
 5. Cechy postawy asertywnej
 6. Zasady budowania informacji zwrotnej
 7. Przepisy prawa, na podstawie których nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

Część II – warsztaty – 4 godz. zegarowe

 1. Rozpoznanie postaw rozmówcy oraz określenie własnej
 2. Umiejętności konstruowania komunikatów asertywnych
 3. Ocena umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, obszary samodoskonalenia
 4. Sposoby budowania dobrych relacji z uczniami i rodzicami
 5. Ćwiczenia ułatwiające prawidłowe kontakty interpersonalne

Rejestracja na stronie internetowej www.odn.kalisz.pl w systemie ISOS od 10.08.2018.

Liczba godzin: 7 (1 godz./60 minut)

Koszt uczestnictwa: 12,00 zł.

Wpłata na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz

Numer konta: 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000

Close Menu