Szkolenia na targach

There is no Event

Lider w regionie

Jesteśmy regionalnym liderem wsparcia szkół i innych placówek oświatowych oraz nauczycieli
• 11 konsultantów, 13 doradców metodycznych, 60 trenerów zewnętrznych
• zaangażowanie, otwartość, kompetencja, zadaniowość, ciągły rozwój
• świetna baza stacjonarna, sprawność w szkoleniu zdalnym, drukarnia-poligrafia, studio nagrań filmowych „Green Studio”

Organizujemy

• kursy kwalifikacyjne
• konferencje popularnonaukowe
• szkolenia, warsztaty i seminaria (stacjonarne i online) dla nauczycieli
• szkolenia zespołów nauczycieli
• konkursy dla uczniów

Doskonalimy

• sprawność metodyczną nauczycieli
• umiejętności pedagogiczne i wychowawcze nauczycieli
• kompetencje zarządcze i liderskie dyrektorów placówek oświatowych

Uczestniczymy

• w życiu edukacyjnym i kulturalnym regionu poprzez współpracę
z różnymi podmiotami (stowarzyszeniami, samorządami, instytucjami)
• w projektach EFS/POWER/WRPO
• w projektach „Szkoła Ćwiczeń” POWR/EFS/WRPO

Współpracujemy

• z jednostkami samorządu terytorialnego
• z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
• z Wydziałem Artystyczno-Pedagogicznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych
• ze Związkiem Komunalnym „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przy realizacji 17 edycji Kaliskiej Przygody z Odpadami
• w upowszechnianiu wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez naszą intensywną obecność w Sieci

Wspomagamy

• szkoły w ramach wsparcia procesowego placówek
• zespoły nauczycieli poprzez programy profilaktyczne i dedykowane szkolenia
• nauczycieli na ścieżce awansu
zawodowego poprzez szkolenia i konsultacje

Animujemy

• aktywność nauczycieli poprzez koordynację 23 sieci samokształcenia i współpracy
• doskonalenie zawodowe poprzez intensywne działania doradców metodycznych
• twórczość filmową poprzez działalność studia nagrań – Green Studio

Publikujemy

• książki, broszury i materiały metodyczne, np. "Czytanie tekstu dyskursywnego na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Bank zadań" pod. red. M. Frąckowiak i M. Judy-Mieloch
• „Szkoła dla Innowatora” – raport dotyczący kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji sprzyjających tworzeniu innowacji
• dwa czasopisma oświatowe: wojewódzką „Edusferę”, regionalne „Edumyśli”

Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych 2021 w Poznaniu

„Maraton szkoleniowy”
17 seminariów online!

Konkurs „Wielkopolski Mistrz Intelektu” dla uczniów klas ósmych SP online!

www.odn.kalisz.pl

Skip to content