Edusfera #8

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
bardzo gorąco zachęcam Was do lektury bieżącego numeru „Edusfery”.
Prawie połowa materiałów przez nas publikowanych dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, korzyści i zagrożeń oraz sposobów jej implementowania do dobrej edukacji; budowaniem interpersonalnych relacji nauczyciel-uczeń; tutoringu oraz etyki zawodu nauczyciela.
Swoisty niebezpośredni dyskurs merytoryczny pojawia się w artykułach Marty Grześko-Nyczki „(R)Ewolucyjna moc dialogu w relacji nauczyciel-uczeń” i Tomasza Kaczmarka „Tutoring szansą na rozwój” versus artykuły Katarzyny Włodkowskiej „Sztuczna inteligencja, brak gniazdek i kompetencje cyfrowe” i Joanny Marchewki „Co widać na horyzoncie edukacji”. Napisałem wcześniej, że jest to swoisty dyskurs. Tyle tylko, że autorzy wymienionych artykułów w zasadzie nie okopują się na swoich pozycjach. Przyjąć należy, a nawet trzeba, że oba podejścia do przyszłości polskiej edukacji są ze sobą w pełni kompatybilne i nie przeczą sobie wzajemnie.
Nowością w naszym magazynie jest „Etykieta w zawodzie nauczyciela i wykładowcy” Karoliny Skotarczak-Dobrzyńskiej. Autorka, odwołując się do swojego doświadczenia i praktyki wykładowcy akademickiego, statutów szkół i placówek, ceremoniału szkolnego proponuje swoją wizję nauczycielki i nauczyciela, biorąc pod uwagę zewnętrzną część etykiety dotyczącą zasad ubioru. Karolina Skotarczak-Dobrzyńska rozpoczyna uwagi od komentarza na temat stroju obowiązującego podczas uroczystości dziennych.
Koleżanki i Koledzy, mam nadzieję, że w tym numerze „Edusfery” znajdziecie wiele ciekawych rozwiązań, opinii, które mogą Was wspierać w realizacji procesu dydaktycznego.
Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu