MP/52/01 • Jak przygotować uczniów do życia w świecie, którego nie znamy? – zawody przyszłości

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele, doradcy zawodowi

Tematyka:
Wpływ zmian cywilizacyjnych na powstawanie nowych kierunków kształcenia.
Rozwój technologii a rynek pracy.
Dynamika rozwoju życia społecznego i zmian w zawodach na świecie na przełomie wieków.
Kompetencje pracownika przyszłości.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Zimoch

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się