MP/45/01 • Programowanie w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

warsztat online

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele uczący informatyki w klasach vii-viii

Tematyka:
Serwisy internetowe w nauce programowania.
Baltie i Scratch – wizualne języki programowania.
C++ – proste algorytmy.
Python – grafika i rekurencja w programowaniu.

Cena: 100 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się