Konkursy „Bliżej domu – drogi do niepodległości”.

  • Post author:

Zapraszamy nauczycieli i uczniów z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski do udziału w zadaniu publicznym: Bliżej domu – drogi do niepodległości.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego obejmuje warsztaty, konkursy, wycieczkę po regionie i konferencję. Do udziału zapraszamy uczniów i nauczycieli z powiatów: jarocińskiego, grodzkiego Kalisz, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego. Poniżej przedstawiamy skrót informacji dotyczących konkursów. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Lech Moryksiewicz Koordynator zadania dr Piotr Molenda

Projekt współfinansowany przez:

Konkursy

1. Konkurs plastyczny w technice kolażu: Dzień Niepodległości. W rywalizacji biorą udział uczniowie klas I-III, którzy samodzielnie wykonają pracę w formacie A-3 (maksymalnie trzy prace z jednej placówki). Prace przyjmowane będą do 28 września 2018 r. klasy IV-VI 2. Konkurs wiedzyWielkopolan drogi do niepodległości dla uczniów klas IV-VI (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski południowo-wschodniej). Każda szkoła może wytypować maksymalnie dwóch uczestników. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia uczestników, klasę, nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres szkoły należy przesłać do 10 września 2018 pod adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 182 z dopiskiem: Wielkopolan drogi do niepodległości – konkurs dla klas IV- VI. Eliminacje konkursowe w formie testu dla uczniów klas IV-VI przeprowadzone zostaną 24 września 2018 r., w godz. 11.30-12.30 w siedzibie ODN Kalisz, przy ul. Wrocławskiej 182. 3. Konkurs dla gimnazjalistów i uczniów klas VII i VIII „Powstała dumna i niepodległa” Dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów klas VII i VIII przewidziano konkurs polegający na atrakcyjnym przedstawieniu wybranych miejsc, miejscowości, postaci związanych z odzyskaniem niepodległości na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej. Konkursowe prace mogą zostać opracowane zespołowo, w drużynach liczących maksymalnie 4 uczniów. Forma pracy: dowolna – charakter wytworu lub opracowania, np.: foldery, mapy, lapbooki, gry dydaktyczne, propozycje wycieczki, prezentacje, filmy, przewodniki. W prezentacji można korzystać z różnorodnych rozwiązań np. ozobotów. Prace mogą być wykonane ręcznie, drukowane lub/i przedstawione w formie zapisu cyfrowego. Konkursowe prace przyjmowane będą do 5 października 2018 r. 4. Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji (zajęć), uroczystości o tematyce niepodległościowej – dotyczy Wielkopolski południowo-wschodniej. Zainteresowanych nauczycieli i pracowników instytucji kultury zachęcamy do opracowania scenariuszy zajęć regionalnych o tematyce niepodległościowej. Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody, część propozycji dydaktycznych zostanie opublikowana w przygotowywanym do druku opracowaniu. Wydawnictwo zawierać będzie propozycje lekcji i wycieczek, tematycznie związanych z tradycją niepodległościową na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej. Pragniemy, by nauczyciele korzystający z wydawnictwa mogli poprowadzić zajęcia w oparciu o prezentowane materiały. Stąd też, obok typowego scenariusza zajęć, opracowanie powinno zawierać np.: ćwiczenia, fragmenty tekstów, mapy, zdjęcia itp. Szczegółowy regulamin konkursu opublikowany zostanie na stronie ODN Kalisz do końca maja br. Termin przyjmowania scenariuszy upływa 10 sierpnia br. Zainteresowanych prosimy o przysłanie – do końca czerwca – krótkiej informacji o zajęciach (temat, liczba godzin, klasa, planowane do wykorzystania źródła, poznawane (analizowane) miejsca. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Molendą – tel. 62 76 76 311 lub korespondencyjnie: piotr.molenda@odn.kalisz.pl.