Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Jesteśmy jednostką publiczną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla nauczycieli z całej Wielkopolski we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Agenda ODN Kalisz
 1. PP/10/01 – Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  24 października @ 09:00 - 15:30
 2. WO/06/01 – Wychowawca w roli doradcy zawodowego

  24 października @ 09:45 - 15:45
 3. DM/13/01 – Metoda ważniejsza niż treści – jak stosować metodę naukową na fizyce w szkole podstawowej i liceum?

  26 października @ 16:00 - 19:00
 4. DM/02/01 – Formy pracy aktywizujące uczniów klas I szkoły podstawowej

  27 października @ 15:00 - 18:15
 5. SO/07/01 – Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

  27 października @ 15:00 - 18:00