Od małego świadomi ryzyka, bezpieczni do końca życia

Dołącz do nas! W ramach współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela w Kaliszu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy Państwa do realizacji projektów edukacyjnych ZUS. Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze i najcieplejsze życzenia: zdrowia, wytrwałości i cierpliwości, aby Wasza praca i poświęcenie zrodziły wiele szlachetnych owoców, byście mogli Państwo w pełni realizować swoje plany

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wspólnie z Panią Marszałek Pauliną Stochniałek – Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Panią Dorotą Kinal – Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka