Edumyśli nr 1/2021 [05]

Szanowni Państwo,  ostatnio dużo mówi się o zmianach w systemie oświaty. Minister Edukacji i Nauki powołał trzy grupy robocze, które zajmują się opracowaniem zmian. Są to: grupa ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli, grupa ds. systemu

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz

Liga Przedmiotowa Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy wielkopolskich szkół zgłaszają nam, że w związku z występującymi nadal zachorowaniami  i absencją na zajęciach są problemy z terminowym skompletowaniem dokumentów uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych uprawniających do udziału w Lidze Przedmiotowej Wiedzy

Skip to content