Oferta szkoleń na rok 2020/2021

  • Post author:

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

w obecnym roku szkolnym zrezygnowaliśmy z drukowania naszych informatorów i przekazywania ich w formie broszur do szkół i  innych placówek edukacyjnych. Od teraz „Informator” będzie się ukazywał wyłącznie w formie elektronicznej. 

Plik pdf jest tak przygotowany, żeby Państwu maksymalnie ułatwić nawigowanie w dokumencie i poszukiwanie interesujących Państwa szkoleń. Możecie wykorzystać spis treści (gdzie podlinkowane są rozdziały zawierające szkolenia w poszczególnych obszarach tematycznych). Możecie wyszukiwać szkolenia używając funkcji „szukaj” albo znajdź w programie, którego używacie do odczytu pdf. Możecie też korzystać z podlinkowanych tematów szkoleń, których wykaz znajduje się na końcu „Informatora”.

Tradycyjnie dziękuję Państwu za liczny udział w badaniach ankietowych, na podstawie których tworzyliśmy naszą ofertę. W tym roku dziękuję także wszystkim przedstawicielom samorządu, którzy w kontakcie z dyrektorami szkół nadesłali nam swoje propozycje szkoleń. Wszystkie znalazły się w naszej ofercie.

Na Państwa prośbę formy doskonalenia będą realizowane w postaci kilkugodzinnych szkoleń. Z uwagi na specyfikę obecnego roku szkolnego proponujemy Państwu: 

  • szkolenia stacjonarne (procedury sanitarno-epidemiczne oraz zasady zachowania się na terenie ośrodka znajdują się na następnych stronach i proszę o zapoznanie się z nimi przed szkoleniami);
  • szkolenia mieszane (blended learning) łączące w sobie formy podawcze realizowane on-line oraz spotkania w grupach na terenie ośrodka lub na Państwa życzenie w Waszych placówkach;
  • szkolenia zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Nie ukrywam, że formy stacjonarne na terenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu lub realizowane u Państwa w szkołach uważam za efektywniejsze niż szkolenia on-line. Dysponujemy taką bazą lokalową, która umożliwia prowadzenie szkoleń stacjonarnych przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Zasadą będzie tutaj przestrzeganie dystansu społecznego (4 mna każdą osobę), dezynfekcja dłoni przy wejściu na szkolenie, a w przerwach staranne mycie dłoni. Ze względu na wielkość pomieszczeń szkoleniowych grupy szkoleniowe będą mniejsze. Standardowo będą one liczyły ok. 10-12 osób, natomiast w Auli jednocześnie może przebywać 35 osób.

Nie wiemy teraz, jak będzie kształtowała się rzeczywistość epidemiczna w naszym kraju w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021. Dlatego informujemy Państwa, że większość szkoleń (tych, które nie będą wymagały interakcji personalnych) będzie można realizować on-line. Szkolenia te będą trwały od dwóch godzin (krótkie webinaria) do 6 godzin lekcyjnych z dwiema przerwami. Planujemy też konferencje on-line.

Zapewniam Państwa, że oferta szkoleniowa zawarta w niniejszym „Informatorze” to nie wszystko. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje nowych szkoleń. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i swoim własnym życzę Państwu dużo spokoju i racjonalności w realizacji ogromnie ważnego celu edukowania i wychowywania dzieci i młodzieży oraz wzajemnej życzliwości. 

Życzę też tego, co teraz jest najważniejsze – zdrowia, odporności fizycznej i psychicznej oraz dbałości o możliwie aktywny wypoczynek.

Zapraszam do korzystania z naszej oferty szkoleniowej. Do zobaczenia na zajęciach! I tych „oko w oko” i tych on-line.

dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

Jarosław Wujkowski

Informator z ofertą szkoleniową na rok 2020/2021