SZN/08/01 • Edukacja włączająca

Edukacja włączająca – idea, wdrażanie, podstawy prawne.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wg edukacji inkluzywnej – IPET, praca zespołu, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia.