ogłoszenia

Rysowała Ewa Kowalczyk-Wiśniewska konsultant ds. edukacji artystycznej ODN Kalisz
Rysowała Ewa Kowalczyk-Wiśniewska konsultant ds. edukacji artystycznej ODN Kalisz

Aktualności odn

Aktualności
ODN

Edumyśli nr 1/2021 [05]

Szanowni Państwo,  ostatnio dużo mówi się o zmianach w systemie oświaty. Minister Edukacji i Nauki powołał trzy grupy robocze, które zajmują się opracowaniem zmian. Są to: grupa ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli, grupa ds. systemu

Czytaj więcej »
Aktualności
Wojciech Kos

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz

Czytaj więcej »
Aktualności
Wojciech Kos

Liga Przedmiotowa Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy wielkopolskich szkół zgłaszają nam, że w związku z występującymi nadal zachorowaniami  i absencją na zajęciach są problemy z terminowym skompletowaniem dokumentów uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych uprawniających do udziału w Lidze Przedmiotowej Wiedzy

Czytaj więcej »
Aktualności
Wojciech Kos

Twoja przyszłość w Twoich rękach

Zapraszamy Państwa na seminarium w zakresie uprawnień emerytalnych nauczycieli. W roli eksperta – Pani Jolanta Drobina, Naczelnik Wydziału Świadczeń  Emerytalno-Rentowych ZUS. Seminarium odbędzie się 17 czerwca 2021 o godz. 14.00. Link do szkolenia: https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/973

Czytaj więcej »

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 2021

Na stronie Kuratoriom Oświaty w Poznaniu zamieszczony został komunikat  w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego z dnia 1.06.2021 r. oraz wzór karty informacyjnej.   Linki: http://ko.poznan.pl/szkoly_organy/awans_zawodowy/2021/06/procedura-stosowana-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-awans-na-stopien-nauczyciela-dyplomowanego-3/  http://kartainformacyjna.ko.poznan.pl/

Czytaj więcej »

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla nauczycieli z całej Wielkopolski we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Rejon działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, określony został w statucie nadanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Obejmuje miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Kontakt

Konto dla wpłat:

PKO  BP  SA
24 1020 4027 0000 1302 1519 9654

NIP 618 13 51 567
Regon 001408016

Zapraszamy też do kontaktu za pomocą poniższego formularza kontaktowego:

Skip to content