PR/02/01 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?