MP/03/01 • Teatr Kamishibai – zabawa i nauka

Założenia, cele, sposoby wykorzystania teatru Kamishibai w procesie uczenia się i nauczania.
Innowacyjność i kreatywność – warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

MP/10/01 • Muzykoterapia z elementami terapii tańcem

Metody projekcyjno – wyobrażeniowe w terapii muzycznej: technika wolnych skojarzeń, kierowanej wyobraźni, metaforyczna.
Metody komunikacyjne w muzykoterapii – praktyczne zastosowanie technik komunikatywnych z użyciem drobnych instrumentów perkusyjnych.

MP/30/01 • Historia miejscowości, w której mieszkam

Od wspomnień dziadków do kwerendy archiwalnej – dzieje własnej rodziny i naszej małej ojczyzny.
-”Dziadku, proszę opowiedz mi… […] babciu pokażesz mi te stare zdjęcia?”, czyli odkrywamy naszą wspólną historię. – zbierania i selekcjonowania materiału źródłowego.