Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela.

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego  rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela.

Czytaj więcej...

Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych.

Czytaj więcej...

Sieć współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria (piątek, sobota) w ramach sieci współpracy szkół adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych, które będą odbywać się od października do listopada w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Czytaj więcej...