Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Latest Past Wydarzenia

SO/28/01 • Teologiczne znaczenie odpoczynku i świętowania w wychowaniu

On-line

Uczestnik: zna aspekty teologii i duchowości odpoczynku i świętowania, zna nauczanie Jana Pawła II w zakresie świętowania niedzieli, pogłębiona wiedza biblijna i teologiczna w zakresie odpoczynku człowieka, umiejętność radzenia sobie z kryzysem zmęczenia, potrafi w sensie duchowym i apostolskim organizować odpoczynek.

SO/06/02 • Techniki bilingwalne w nauczaniu struktur gramatycznych języka angielskiego

On-line

Przedstawienie i zastosowanie techniki podwójnego tłumaczenia. Omówienie zasad wykorzystania techniki odbicia lustrzanego. Wykorzystanie interpretacji tekstów jako techniki bilingwalnej. Analiza porównań językowych jako techniki bilingwalnej, stosowanej do nauczania struktur gramatycznych. Omówienie gramatycznych dryli tłumaczeniowych (semi-communicative drills).

SO/27/02 • Matematyka online – efektywna nauka zdalna

On-line

Uczestnik: poznaje najważniejsze aspekty pracy online zapoznaje się z aplikacjami wykorzystywanymi w nauczaniu matematyki zapoznaje się ze sposobami sprawdzania wiedzy poznaje sposoby motywowania ucznia do nauki