Poradnik – komentarz metodyczny dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej.

MEN i ORE oddaje w Państwa ręce bezpłatny poradnik – komentarz metodyczny dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z przedmiotów: język polski, muzyka i historia muzyki, geografia, plastyka, historia sztuki, chemia, historia, wos, wychowanie fizyczne, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia i etyka, fizyka, biologia.

0 Komentarzy

Dz.U. 2017 poz. 356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością…

0 Komentarzy