Aktualności odn

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

𝐉𝐞𝐬́𝐥𝐢 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬́ 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚/𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐳𝐝𝐨𝐛𝐲𝐜𝐢𝐞𝐦 𝐤𝐰𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐛𝐞̨𝐝𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐣𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐝𝐲𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞/𝐩𝐥𝐚𝐜𝐨́𝐰𝐜𝐞 𝐨𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐙𝐀𝐏𝐑𝐀𝐒𝐙𝐀𝐌𝐘 𝐧𝐚

Czytaj więcej »
Aktualności
Rafał Lisiak

Złożenie deklaracji realizacji programu Przyjaciele Zippiego

Zgłoszenie realizacji programu obejmuje następujące dane: liczba oddziałów, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, w tym liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z grup ryzyka. Na tej podstawie sporządzany jest roczny raport – zbiorczy, który jest przesyłany

Czytaj więcej »
Aktualności
Rafał Lisiak

„𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐰𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐲” – 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧𝐲 𝐝𝐥𝐚 𝐬𝐳𝐤𝐨́ł 𝐢 𝐧𝐚𝐮𝐜𝐳𝐲𝐜𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨

Forma: zajęcia on line Adresat: dyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Zmiany w Ustawie z 17 sierpnia 2023 r. o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawach dotyczących przedmiotu wychowanie fizyczne. Autor programu: Aleksander Ziobro, Iwona

Czytaj więcej »
Aktualności
Rafał Lisiak

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

𝐉𝐞𝐬́𝐥𝐢 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬́ 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚/𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐳𝐝𝐨𝐛𝐲𝐜𝐢𝐞𝐦 𝐤𝐰𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐛𝐞̨𝐝𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐣𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐝𝐲𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞/𝐩𝐥𝐚𝐜𝐨́𝐰𝐜𝐞 𝐨𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐙𝐀𝐏𝐑𝐀𝐒𝐙𝐀𝐌𝐘 𝐧𝐚 𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐤𝐰𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲 𝐳 𝐳𝐚𝐤𝐫𝐞𝐬𝐮 𝐳𝐚𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐳𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐨𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚̨. Pierwsze zajęcia już 21 września 2023 r. o godz. 16.00 w ODN w Kaliszu 𝐀D𝐑𝐄𝐒𝐀𝐓: Nauczyciele

Czytaj więcej »
Aktualności
Rafał Lisiak

Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy nauczycieli  szkół i przedszkoli do udziału w kolejnej edycji programu Przyjaciele Zippiego,  który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci

Czytaj więcej »
Aktualności
Rafał Lisiak

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim #PanTadeusz

Zgłoszenia do 11 października 2023 roku (karta zgłoszenia w regulaminie) osobiście lub pocztą. Półfinał odbędzie się w ODN w Kaliszu w dniach 15-25 października 2023 roku (dokładny termin zostanie podany później). Koordynatorem konkursu w ODN w Kaliszu jest dr Małgorzata Juda-Mieloch (malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl)

Czytaj więcej »
Aktualności
Rafał Lisiak

Zaczynamy! #NarodoweCzytanie2023

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów prozy Elizy Orzeszkowej w wykonaniu pracowników ODN w Kaliszu Jak Eliza Orzeszkowa rozpoczyna swoją opowieść? Misternie. Z epopeicznym rozmachem wprowadza czytelnika w świat przedstawiony. Czas i miejsce akcji zapowiadają nie tylko realistyczne lato nad Niemnem,

Czytaj więcej »

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla nauczycieli z całej Wielkopolski we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Rejon działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, określony został w statucie nadanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Obejmuje miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Kontakt

Konto dla wpłat:

PKO  BP  SA
24 1020 4027 0000 1302 1519 9654

NIP 618 13 51 567
Regon 001408016

Zapraszamy też do kontaktu za pomocą poniższego formularza kontaktowego:

Skip to content