Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Zrozumieć autyzm – zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym. Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria (piątek, sobota) w ramach sieci współpracy szkół adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych, które będą się odbywać w październiku i listopadzie w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela”.

Rok szkolny 2017/2018

Kalendarz

Rekrutacja na szkolenia w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęta

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na szkolenia w nowym roku szkolnym. Rozpoczęliśmy zpisy na wszystkie formy, które będą dostępne w nadchodzącym roku szkolnym. Zgłoszenia przyjmujemy w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń. Prosimy o aktualizację danych osobowych znajdujących się na koncie każdego użytkownika ISOSa. Podanie numeru telefonu komórkowego pozwoli na przesyłanie powiadomień o rozpoczynającym się szkoleniu, na które Państwo się zapisali.


 

 
 

Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Sytuacje trudne w szkole – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi”, które poprowadzi Małgorzata Łuba psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, ekspert w zakresie profilaktyki problemów związanych z depresją i próbami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty odbędą się 26 października 2017 roku w godz. 10.00-15.00 w Sali 32 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie pedagogów/nauczycieli do szybkiego i skutecznego zareagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem procedur medycznych i wskazań psychologicznych.

Tematyka warsztatów:
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy uczniom – nawiązanie kontaktu, uprawomocnianie emocji, redukowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego.
Podstawy pierwszej pomocy – zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej, ocena funkcji życiowych, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i młodzieży, postępowanie w przypadku zadławień, urazów (złamania, krwotoki, poparzenia).
Sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w trakcie interwencji i po jej zakończeniu, samouspakajanie, odraczanie reakcji i akceptowanie dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych.
Procedury radzenia sobie z wybuchem agresji i autoagresji impulsywnej, opanowanie grupy.

Zapisy w systemie ISOS, symbol WO/12/01.

Link do zapisu: https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4191/false

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztat zapisać się może tylko jedna osoba z danej placówki.