XV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kalskiego.

W dniu 7 czerwca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się XV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego. Patronat nad konkursem objęła Pani Alicja Łuczak, Posłanka na Sejm RP, która ufundowała nagrody dla uczestników konkursu. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Dzieci były oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas pierwszych,
  • uczniowie klas drugich,
  • uczniowie klas trzecich.

Recytacje oceniało jury w składzie:
Pani Agnieszka Dobrzańska, kierownik Klubu „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Kaliszu,
Pani Anna Klimek, instruktorka teatralna.

Wyniki Konkursu
Uczniowie klas pierwszych:
I miejsce:
Lena Janiak (Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Mycielinie, nauczyciel Pani Agata Gąda)
Maja Sowińska (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie, nauczyciel Pani Anna Balcerzyk)
Wyróżnienia:
Oliwia Jaśkiewicz (Szkoła Podstawowa w Rajsku, nauczyciel Pani Agnieszka Wałęsa)
Hanna Kasprzak (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie, nauczyciel Pani Ewa Zimniak)
Amelia Warszowska (Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Liskowie, nauczyciel Pani Izabela Litwa)

Uczniowie klas drugich:
miejsce:
Sara Ciotkowska (Szkoła Podstawowa w Korzeniewie, nauczyciel Pani Ewelina Michalak)
Gabriela Woźniak (Zespół Szkół w Iwanowicach, nauczyciel Pani Elżbieta Tomczyk)
II miejsce:
Julia Kleczewska (Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie, nauczyciel Pani Renata Kościelak)
Wyróżnienia:
Anna Radomska (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie, nauczyciel Pani Agnieszka Janczak)
Lena Tułacz (Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, nauczyciel Pani Bogumiła Kwaśniewska)

Uczniowie klas trzecich:
I miejsce:
Martyna Tomczak (Szkoła Podstawowa im. Adama Milęckiego w Koźminku, nauczyciel Pani Małgorzata Nawrocka)
II miejsce:
Maja Janas (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim, nauczyciel Pani Mariola Kaźmierczak)
III miejsce:
Tatiana Dopieralska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, nauczyciel Pani Izabela Włoszczyńska)
Wyróżnienie:
Marika Ignaszak (Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Liskowie, nauczyciel Pani Monika Nerka)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspaniałe recytacje. Dziękujemy również Pani Alicji Łuczak za wsparcie i patronat nad konkursem, a także jury za ich pracę i ocenę występów. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!