4 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu pn. Sztuka w szkole branżowej.

Z potrzeby piękna. Od rzemieślnika do artysty organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Uczestnicy – nauczyciele szkół branżowych zlokalizowanych na terenie objętym nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu odwiedzili Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Pani Jolanta Golicka zastępca dyrektora muzeum powitała uczestników oraz zaproszonych gości panią Izabelę Liebert – Jędroszkowiak – wielkopolską Wicekurator Oświaty, koordynatorkę projektu panią Renatę Jocz – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu, panią Beatę Wawszczak – starszego wizytatora Delegatury w Kaliszu oraz panią Jolantę Nowosielską – dyrektora PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu – partnera projektu.

Podczas zwiedzania pracownicy muzeum przedstawili eksponaty, które wpisują się w idee projektu, łączą w sobie kunszt rzemieślniczy oraz sztukę. Pan Tomasz Pielak opowiedział o pięknie zdobionym, fornirowanym orzechem piramidą fortepianie Antoniego Hofera zbudowanym ok. 1871 roku. Pani dr Ewa Kłysz przedstawiła dwa wyjątkowe przedmioty: mlecznik i cukiernicę z kultowego w okresie międzywojennym serwisu „Płaski”, który ze względu na swą kubistyczną formę jest przykładem awangardy w porcelanie. Kolejnym eksponatem zaprezentowanym na spotkaniu był bardzo interesujący ornat, pochodzący z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Opatówku. Uszyty ręcznie w XVIII w. lub raczej w 2. poł. XIX w., z tkanin wykorzystanych wtórnie. Na boki ornatu użyto niezwykle eleganckiego i cennego w swoim czasie, włoskiego (być może florenckiego) altembasu pętelkowego. Pan dr Jarosław Dolat przedstawił mechanizm zegara wieżowego z około 1676 r. Zegar bił godziny                                      i półgodziny i miał tylko jedną wskazówkę. Mechanizm został odnaleziony w 2004 r. na wieży dzwonnicy kościoła p.w. św. Idziego w Siemianicach (niedaleko Kępna). Po licznych perypetiach ostatecznie trafił            do zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.\

Ostatnim punktem spotkania były warsztaty prowadzone przez Ewę Kowalczyk-Wiśniewską – konsultanta ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych z naszego ośrodka. Uczestnicy zainspirowani sztuką zdobniczą, techniką decoupage ozdabiali ceramikę. Technika ta, która pozwala na kreatywne ozdabianie przedmiotów codziennego użytku, nadając im unikalny, ręcznie wykonany charakter.

Podsumowanie projektu zaplanowane jest na listopad 2024 r. Zostaną wtedy przedstawione m.in. projekty nauczycieli zaimplementowane na zajęciach z uczniami, powstałe w wyniku inspiracji spotkaniami                              w przestrzeniach muzealnych Kalisza i okolic.

Partnerzy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Muzeum Zamek w Gołuchowie
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku