Kurs Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy na kurs Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, który odbędzie się w dniach 11-18.06.2024 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej z uczniami na 5 lat. Po tym czasie nauczyciel powinien ponownie uczestniczyć w kursie.

Zapisy w systemie ISOS, symbol KK/04/02

Kierownik kursu: Sylwia Melka, tel. 887081852, sylwia.melka@odn.kalisz.pl