Od rzemieślnika do artysty – kolejne spotkanie w ramach projektu pn. „Sztuka w szkole branżowej

23 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. „Sztuka w szkole branżowej. Z potrzeby piękna. Od rzemieślnika do artysty” organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Biorą w nim udział nauczyciele szkół branżowych zlokalizowanych na terenie objętym nadzorem Delegatury w Kaliszu.

Spacerując po ekspozycji Muzeum Zamek w Gołuchowie uczestnicy, poznali jego historię oraz zobaczyli przykłady dzieł z różnych dziedzin sztuki wytworzonych przez rzemieślników i artystów na przestrzeni wieków, między innymi: tapiserię „Powrót z polowania”, późnogotycką rzeźbę św. Urszuli, starożytne wazy, biżuterię egipską, meble z sypialni księżnej Małgorzaty.

W świat historii sztuki i rzemiosła zabrały uczestników Anna Lebowska i Martyna Matczak z działu Edukacja Muzeum Zamek w Gołuchowie. Podczas zwiedzania uczestnicy zainspirowani wnętrzami mieli okazję do rozmowy, wymiany myśli, jak również zaangażowali się bardzo aktywnie w wykonanie ćwiczenia plastycznego przygotowanego przez Ewę Kowalczyk-Wiśniewską — konsultanta ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych z naszego ośrodka.

W spotkaniu uczestniczyła koordynatorka projektu pani Renata Jocz — starszy wizytator i Dorota Matuśkiewicz — wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz pani Beata Wawszczak — starszy wizytator Delegatury w Kaliszu.

Nie zabrakło również Pani Jolanty Nowosielskiej – dyrektora PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu reprezentującej partnera projektu.

Partnerzy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Muzeum Zamek w Gołuchowie
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku