Wystartował projekt „Sztuka w szkole branżowej”

18 kwietnia br. wystartował projekt Sztuka w szkole branżowej. Z potrzeby piękna. Od rzemieślnika do artysty”.

Biorą w nim udział nauczyciele szkół branżowych zlokalizowanych na terenie objętym nadzorem naszej Delegatury w Kaliszu.

Pierwsze spotkanie odbyło się w gościnnych progach PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, gdzie uczestnicy mieli okazję nie tylko zwiedzić Pracownię Artystyczną Władysława Kościelniaka, poznać część kolekcji artysty, ale też popracować z linorytem, pod czujnym okiem Pani Ewy Kowalczyk-Wiśniewskiej – konsultanta ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych.

Organizator:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

➡Partnerzy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Muzeum Zamek w Gołuchowie
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku