𝐖𝐢𝐳𝐲𝐭𝐚 𝐖𝐢𝐞𝐥𝐤𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐎𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐭𝐲 w ODN w Kaliszu

11 kwietnia z roboczą wizytą gościł u nas pan Igor Bykowski, Wielkopolski Kurator Oświaty. Rozmawiał z pracownikami ODN. Obejrzał większość pomieszczeń ośrodka. Interesował się wszystkimi aspektami funkcjonowania naszej placówki. W rozmowie z Jarosławem Wujkowskim, dyrektorem ośrodka wyraził swoje zadowolenie z bazy dydaktycznej, sposobu aranżacji sal edukacyjnych, pracowni, drukarni, Green Studia i archiwum.

Kurator zwrócił uwagę na wysiłki i troskę Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w zakresie nie tylko prowadzenia placówki, ale także dbałości o zabezpieczenie i wyposażenie ODN-u w najnowsze i – dodajmy – bardzo nam potrzebne urządzenia i sprzęty.

Wypytywał szczegółowo o nauczycieli konsultantów, nauczycieli doradców metodycznych i trenerów zewnętrznych. Zapoznał się także z naszą działalnością edukacyjną i wydawniczą.

Udzielił wywiadu, w którym odniósł się do swoich głównych planów i przedsięwzięć.

Wywiad z Kuratorem (ze skrótami) zamieścimy w poniedziałkowych aktualnościach na stronie www.odn.kalisz.pl i na facebooku.