𝐎𝐜𝐞𝐧𝐢𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐧𝐚 𝐥𝐞𝐤𝐜𝐣𝐚𝐜𝐡 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨

👉 Jeżeli masz wątpliwości co i jak oceniać na lekcjach wychowania fizycznego?
👉 Jakie funkcje powinna spełniać ocena w procesie dydaktycznym?
👉 Jakie obowiązki ciążą na nauczycielu w procesie dokonywania oceny?
Jest bardzo dobra okazja!

Aleksander Ziobro – Konsultant ds. Wychowania Fizycznego zaprasza na szkolenie Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego MP/41/02
Szkolenie kierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych, aby stosowane ocenianie było motywacyjne, prorozwojowe i kształtowało pozytywne postawy wobec kultury fizycznej, zdrowia i zdrowego stylu życia.

16 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie on-line
Zapisy: https://isos2.odn.kalisz.pl/trainingSignUp/signUpForTraining/3778