Uczyć 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐤𝐢 𝐣𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞 𝐥𝐞𝐩𝐢𝐞𝐣. Myślenie matematyczne kompetencją przyszłości

Szanowni Państwo,

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli matematyki szkół pod-stawowych i ponadpodstawowych na konferencję: „Uczyć matematyki jeszcze lepiej. Myślenie matematyczne kompetencją przyszłości”, która odbędzie się 9 grudnia 2023 r. w godz. 9.00–16.00 siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Konferencja jest przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Swój udział zapowiedziały również wydawnictwa edukacyjne: Wydawnictwo Nowik , Wydawnictwo Aksjomat

Podczas konferencji odbędą się wykłady: Szyfrowanie dawniej, czyli początki kryptografii –   dr Dorota Blinkiewicz z UAM Poznań oraz Sztuczna inteligencja- szanse i zagrożenia w nauczaniu matematyki – Piotr  Nodzyński, Tomasz Masłowski- wydawnictwo Aksjomat oraz

część warsztatowa z podziałem na etapy edukacyjne. Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz zaproszonych ekspertów. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane inspiracje do pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Aby uczestniczyć w konferencji, należy zapisać się w systemie ISOS nr KN/08/01 (szkoły ponadpodstawowe) ,  KN/10/01 (szkoły podstawowe kl.4-8), KN/11/01( szkoły podstawowe kl. 1-3)

𝐊𝐍/𝟎𝟖/𝟎𝟏

https://isos2.odn.kalisz.pl/available…/individual/3644

𝐊𝐍/𝟏𝟎/𝟎𝟏

https://isos2.odn.kalisz.pl/available…/individual/3679