𝐙𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 𝐳𝐚𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐧𝐚 𝐥𝐞𝐤𝐜𝐣𝐢 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐡 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡

Konsultant ds. wychowania fizycznego Aleksander Ziobro zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na szkolenie: „Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego i innych zajęciach ruchowych”.

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach wychowania fizycznego to najważniejszy element pracy nauczyciela. Tok zajęć powoduje, że większą część lekcji uczniowie odbywają w ruchu wykonując ćwiczenia fizyczne o różnym stopniu trudności i zaangażowania.

Każdego roku w czasie zajęć ruchowych zdarza się wiele nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej są to drobne urazy ciała, bywają jednak wypadki poważne. Każdy wypadek łączy się z cierpieniem dziecka. Dlatego szczególną uwagę należy zwracać na organizację zajęć i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Na spotkaniu zostaną poruszone aspekty prawne związane z bezpieczeństwem ucznia podczas zajęć. Przeanalizowane zostaną obowiązki nauczyciela i ucznia w związku z uczestnictwem w lekcji, a także przyczyny wypadków wynikające z osobowości ucznia, winy nauczyciela itp.

Zapisy poprzez ISOS – 𝐌𝐏/𝟒𝟑/𝟎𝟏 https://isos2.odn.kalisz.pl/available…/individual/3516

𝟏𝟏 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮, 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟓:𝟎𝟎 – 𝟏𝟖:𝟏𝟓

Zachęcamy do zapisów.