𝐍𝐨𝐫𝐝𝐢𝐜 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 – 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐨𝐛𝐨𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐤𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐣𝐞̨𝐜́ 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨

𝐍𝐚𝐩𝐫𝐚𝐰𝐝𝐞̨ 𝐰𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐜́.
Zapraszamy nauczycieli na szkolenie które odbędą się 24 października 2023 roku o godz. 15.00 na boiskach przyszkolnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jankowie Przygodzkim.

Celem szkolenia jest poznanie prawidłowego i skutecznego marszu z kijkami oraz poszerzenie wiedzy na temat możliwości jego zastosowania na lekcjach wychowania fizycznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz innych specjalności, wszystkich poziomów edukacyjnych zainteresowanych tematem, chcących poznać i propagować tę formę rekreacji.

Zapisy przez ISOS: https://isos2.odn.kalisz.pl/available…/individual/3515

Więcej informacji udziela Pan Aleksander Ziobro – Kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia: tel. 887 081 832, mail: aleksander.ziobro @odn.kalisz.pl

#ODN_Kalisz – Uczymy, jak uczyć ❗