„𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐰𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐲” – 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧𝐲 𝐝𝐥𝐚 𝐬𝐳𝐤𝐨́ł 𝐢 𝐧𝐚𝐮𝐜𝐳𝐲𝐜𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨

Forma: zajęcia on line

Adresat: dyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Zmiany w Ustawie z 17 sierpnia 2023 r. o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawach dotyczących przedmiotu wychowanie fizyczne.

  • Ewidencja ,,Sportowe talenty” – zadania szkoły
  • Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego na rok szkolny 2023/24

Autor programu: Aleksander Ziobro, Iwona Wesołowska,

Liczba godzin: 3

Kierownik: Aleksander Ziobro, nauczyciel konsultant ds. wychowania fizycznego,
|-mail: aleksander.ziobro@odn.kalisz.pl, tel.: 887081849

Zapisy: https://isos2.odn.kalisz.pl/traini…/signUpForTraining/3593