„Ojczyzna polszczyzna” – cykl scenariuszy lekcji dotyczących historii języka oraz poprawnej polszczyzny z wykorzystaniem serii animacji Rady Języka Polskiego i technologii IT

Scenariusze realizują głównie wymagania ogólne podstawy programowej, dlatego mogą być przeprowadzone w klasach V-VIII. Łączą animacje filmowe, utwory muzyczne oraz quizy wiedzy.