Statut szkoły/przedszkola/placówki – najczęstsze błędy w zapisach

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli na szkolenie, które odbędzie się 11 maja 2023 roku o godz. 10.30 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Celem szkolenia jest prezentacja najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących statutów w 2023 r., poznanie procedur konstrukcji statutów, nabycie umiejętności tworzenia i dokonywania zmian w statucie szkoły/placówki oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów w zapisach statutu szkoły/placówki.

Zajęcia poprowadzi ekspert prawa oświatowego Leszek Zaleśny.

Zapisy w  systemie ISOS – symbol ZS/09/01 https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/3293