Wielkopolski mistrz intelektu – konkurs dla uczestników Targów Edukacyjnych w Poznaniu

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie, który odbędzie się przy stoisku ODN w Kaliszu w czasie Targów Edukacyjnych w Poznaniu 10 marca 2023 roku o godzinie 14.00.

Konkurs jest przeprowadzany na platformie kahoot.com. Uczniowie obecni przy stoisku ODN w Kaliszu w czasie trwania konkursu otrzymają kod dostępu do zadań i będą je rozwiązywać w czasie rzeczywistym.

Uczniowie będą odpowiadać na pytania jednokrotnego wyboru. W przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na dane pytanie liczy się czas odpowiedzi. Kto odpowie szybciej, ten dostanie więcej punktów. Pytania będą wyświetlane na monitorze znajdującym się na stoisku targowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu a odpowiedzi uczestnik udziela na stronie kahoot.it na swoim smartfonie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uczestnika, a także za problemy związane z łączem internetowym.

Organizator ze względów technicznych dopuszcza możliwość, w przypadku dużej liczby chętnych, wprowadzenia limitu uczestników.