XVI KONFERENCJA NAUKOWA

Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej – adaptacja do zmiany klimatu

Zapraszamy Państwa do udziału w XVI Konferencji Naukowej, zorganizowanej przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, która odbędzie się 1 marca 2023 o godz. 10.00 w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

W minionym półwieczu zaobserwowano gwałtowny wzrost katastrof naturalnych, w wyniku których zmarło prawie 5 mln osób, a straty materialne oszacowano na 4,5 tryliona dolarów. Poważnym wyzwaniem staje się więc poznanie mechanizmów tych procesów w celu ich dokładnego prognozowania, monitorowania oraz współdziałanie    w zakresie opracowania  scenariuszy postępowania w sytuacjach zagrożenia. Swoje wyniki badań przedstawią wykładowcy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

PROGRAM  KONFERENCJI

1 marca 2023 SESJA NAUKOWA  w auli III LO

patronat naukowy – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.00 – 10.15   uroczyste otwarcie konferencji

10.15 – 10.55   Środowisko geograficzne regionu Kalisza – podatność miasta na zmiany dr hab. prof. UAM Iwona Hildebrandt-Radke, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Instytut Geoekologii i Geoinformacji

10.55 – 11.35   Współczesna zmiana klimatu w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym prof. dr hab. Leszek Kolendowicz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii

11.35 – 12.15   Adaptacja do zmian klimatycznych w kontekście rozwoju zrównoważonego dr hab. prof. UAM Mirosław Makohonienko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Dyrektor Instytutu Geoekologii i Geojnformacji, Kierownik Pracowni Badań Antropocenu

12.15 – 12.30   przerwa

12.30 – 13.00   Potencjał adaptacyjny Miasta Kalisza – szkolny projekt edukacyjny mgr Anna Bobińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

13.00 – 14.00   Nasza Szkoła dla Klimatu – propozycje adaptacji dla Miasta Kalisza  Uczniowie klas 2E i 4E III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu pod kierunkiem Anny Bobińskiej

14.00 – 14.15   podsumowanie konferencji