W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców organizowaną dla uczestników projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Na konferencję zapraszamy nauczycieli, którzy nie mieli okazji spotkać się z nami w terminie listopadowym.

Celem wykładów i warsztatów skierowanych do nauczycieli (zarówno polskich, jak i ukraińskich) uczących w różnych typach szkół jest wypracowanie wspólnego systemu wspomagania nauczycieli, którzy w obliczu trudnych sytuacji, takich jak wojna w Ukrainie, kryzys migracyjny, powinni potrafić regulować nie tylko własne emocje, ale również radzić sobie z szeregiem problemów natury pedagogicznej, psychologicznej i prawnej, z którymi spotykają się w swej pracy wychowawczej z uczniem. Prelegentami są pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.

Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez zapisy w internetowym systemie ISOS ODN Kalisz  https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/3148

Termin: 13.01.2023, godz. 8.00-14.00 – symbol KN/08/02

Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182

Kierownik konferencji:

Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

tel.887 081 853