Wielkopolski Konkurs Filmowy „l love my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wielkopolskiego Konkursu Filmowego

 „l love my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”

Konkurs ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei lokalnego patriotyzmu – dostrzegania i promowania piękna regionu, który zamieszkują, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz cyfrowych, a także zachęcenie uczniów do stworzenia przewodnika po najciekawszych miejscach Wielkopolski w formie filmu nakręconego w języku angielskim.

Konkurs organizowany jest przez nasz ośrodek  we współpracy z placówkami doskonalenia w Wielkopolsce, zwanych Parterami (ODN w Poznaniu, CDN w Koninie, CDN Lesznie, CDN w Pile), z merytorycznym wsparciem Departamentu Edukacji i Nauki UMWW i stanowi wspaniałą okazję do rozwijania kompetencji cyfrowych, językowych oraz propagowania idei lokalnego patriotyzmu.

Prace wraz z załącznikami do regulaminu należy przesłać drogą elektroniczną do 20 lutego br. na adres Organizatora: sekretariat@odn.kalisz.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Targów Edukacyjnych Poznań 2023.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne i bogate nagrody.

Szczegóły w regulaminie.