Edumyśli nr 1/2022 [06]

obecny numer „Edumyśli” jest poświęcony działalności Włodzimierza Garsztki oraz Macieja Michalskiego, dwóch nauczycieli polonistów i animatorów kultury, którzy oprócz pracy dydaktycznej aktywnie tworzą teatr młodzieżowy oraz nauczycielski. Nie tylko dorobek artystyczny przyniósł im sukcesy, godne uwagi są także ich teksty popularnonaukowe o tematyce teatrologicznej, skupione na ważnych zdarzeniach oraz przemianach reformatorskich w sztuce scenicznej.

Garsztka zakończył niedawno swą długą pracę przy tablicy i skupił się już tylko na projektach artystycznych. Warto zaznaczyć, że prowadzony przezeń „Teatr na Widoku” obchodził w tym roku trzydziestolecie działalności. Z kolei Michalski ciągle jest nauczycielem języka polskiego, ponadto od wielu lat pełni funkcję doradcy metodycznego w kaliskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W ramach
swych obowiązków zorganizował m.in. niezwykle interesujące spotkania z ludźmi teatru, np. z wybitnym teatrologiem, prof. Januszem Deglerem z Uniwersytetu Wrocławskiego, czy prof. Wiesławem Komasą, aktorem, reżyserem, a także wieloletnim pedagogiem warszawskiej Akademii Teatralnej.

Obaj nauczyciele tworzą swoje teatry osobno, choć w obu zespołach występują uczniowie i dorośli. Bywa jednak, że grupy te łączą siły, aby zrealizować wspólne przedsięwzięcia. Ważna dla nich jest również edukacja dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką, bo scena uszlachetnia, uwrażliwia i poszerza wyobraźnię. W minionych latach rzesze ich wychowanków opuściło już szkolne mury. Wielu z nich związało później swój los właśnie z teatrem czy estradą i dziś nie wyobrażają sobie już innej pracy niż w służbie Melpomeny.

Dokonania obu nauczycieli są na tyle znaczące, że nie wolno o nich zapomnieć. Stąd też nasze starania, aby ich praca pozostawiła po sobie trwały ślad. Sztuka sceniczna jest ulotna i wraz z opadnięciem kurtyny się kończy. Zależy nam, aby o działaniach Garsztki i Michalskiego świadczyli nie tylko ich aktorzy czy widzowie, ale również spisane w „Edumyślach” refleksje, wspomnienia i artykuły o ważnych osobowościach teatru, z którymi obaj poloniści się ongiś zetknęli.

Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu