Finał X Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno – Polonistycznego: „Pani Twardowska i inne bajki i legendy Adama Mickiewicza”- prezentacja multimedialna.

9 grudnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się podsumowanie X Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno – Polonistycznego: „Pani Twardowska i inne bajki i legendy Adama Mickiewicza” – prezentacja multimedialna. Konkurs był skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej.

Podczas podsumowania laureaci otrzymali nagrody, które wręczył Pan Jarosław Wujkowski Dyrektor ODN i Pani Małgorzata Kędzierska Dyrektor SOSW nr 1 w Kaliszu. Uczestnicy wysłuchali piosenek przygotowanych przez solistki ze studia piosenki WOKALMANIA prowadzonego przez Panią Annę Bakalarek.

Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg finału. Uczestnikom i Opiekunom składają gratulacje oraz zachęcają do udziału w kolejnych konkursach.

M. Kraszkiewicz