Konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły”

 • Post author:

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Organizator:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu;
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu Wydział Ruchu Drogowego.

Zasięg terytorialny: powiat kaliski, powiat ostrowski, powiat pleszewski, powiat jarociński, powiat krotoszyński, powiat ostrzeszowski, powiat kępiński oraz Miasto Kalisz.

Cele konkursu:

 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych
  i rowerzystów w drodze do i ze szkoły;
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach i hulajnogach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych;
 • wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego;
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;
 • promocja ucznia zdolnego.

Terminarz konkursu:

 • ogłoszenie konkursu: 25 października 2022 r.;
 • czas trwania konkursu: 25 października 2022 r. – 12 grudnia 2022 r.;
 • eliminacje szkolne: do 18 listopada 2022 r;
 • prace z eliminacji szkolnej (jedna praca z każdej wskazanej kategorii wiekowej) oraz zgłoszenia do udziału w finale należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na załączonej karcie (załącznik nr 1) do 21 listopada 2022 r. do godz. 12.00

na adres: ODN Kalisz ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, z dopiskiem: Konkurs „Moja bezpieczna droga do szkoły”;

 • posiedzenie komisji konkursowej (I etap): 21 listopada 2022 r., godz.13.00
 • finał konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów: 12 grudnia 2022 r.

Kategorie wiekowe:

 • szkoła podstawowa – kl.1-3;
 • szkoła podstawowa – kl. 4-7.

Organizacja konkursu:  

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

I Etap – Eliminacje szkolne organizowane są we własnym zakresie przez szkoły biorące udział w konkursie. Eliminacje polegają na wykonaniu plastycznej ilustracji do tematu konkursu „Moja bezpieczna droga do szkoły – na hulajnodze i rowerze”, w płaskiej technice mieszanej (kolaż), format A3. Eliminacje mają na celu wyłonienie najlepszej  pracy (jednej) w każdej kategorii wiekowej, a tym samym zgłoszenie ucznia do etapu finałowego.

Wybraną prace należy podpisać (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, adres a-mail do kontaktu).


II Etap – Finał  –
podczas finału każdy z uczestników wykona ilustrację do tematu podanego przez organizatorów, uczestnicy malują w tym samym czasie i w tych samych warunkach:

 • czas pracy: 60 min.,
 • technika wykonania: pastele olejne (prosimy o przywiezienie własnych kredek)
 • format prac plastycznych: A-3 (zapewnia organizator)

Informacje na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne: p. Ewa Kowalczyk-Wiśniewska e-mail ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl.